Sách luật

--- --- --- --- --- ---

Pháp luật về đào tạo nghề - Thực trạng trong các doanh nghiệp tại Tỉnh Nam Định.

1:00 PM
Công ty luật, luật sư uy tín, sách luật, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay, thư viện trường học, ly hôn, phần mềm quản lý công ty luật, bình luận án lệ, COVID-19, luận văn, luận án

VANTHONGLAW -  Đứng trước những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về  nguồn nhân lực,  vấn đề đào  tạo công nhân  lành nghề đáp ứng nhu  cầu của xã hội đang  trở  thành  vấn  đề  quan  trọng  và  cấp  bách  của  các  cơ  sở  dạy  nghề  và  của  các  doanh nghiệp. Nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc  lần thứ 10 là:  “Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Cải thiện rõ rệt đời  sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại  hóa đất nước và phát triển kinh tế tri thức, tạo nền tảng để đưa đất nước ta cơ  bản  trở  thành một  nước  công  nghiệp  theo  hướng  hiện  đại  vào  năm  2020”.  

Ngoài ra mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp 2001 – 2010 đã chỉ rõ: Đặc  biệt quan tâm nâng cao chất lượng dạy nghề với nâng cao ý thức kỷ luật lao  động, tác phong lao động hiện đại. Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng, gắn việc  làm  trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, con người  là nguồn nhân  lực  quyết định sự phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại  hóa,  cần  tạo  sự  chuyển biến  cơ bản  toàn diện về giáo dục  trong đó ưu  tiên  nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực.  

Giáo dục đào  tạo giữ vai  trò  then  chốt  trong phát huy nguồn  lực  của  con người, cần phải đảm đương sứ mệnh đào tạo ra những người lao động có  khả năng thích ứng với những thay đổi công nghệ, những biến động của việc  làm, sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế. Nhận thức vấn đề này vài năm trở lại đây  Việt Nam  đã  xây  dựng  và  phát  triển mạnh  hệ  thống  các  trường  nghề,  các  trường kỹ  thuật với mong muốn nhanh chóng đạt chuẩn khu vực và  thế giới  để không ngừng tăng cường nguồn nhân lực cho thị trường trong nước và hội  nhập với nền kinh tế toàn cầu. 

Theo Điều 6 Luật Dạy  nghề  2006,  dạy  nghề  gồm  có  ba  cấp: Sơ  cấp  nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề. Mỗi năm hệ thống dạy nghề trong cả  nước  đào  tạo  ra  hàng  triệu  người  lao  động. Tuy  nhiên    thời gian học  nghề  trong các trường đó là dài hơn, tốn kém hơn, việc được thực hành ít hơn, sản  phẩm trong quá trình học làm ra về không được trả công, học xong người học  lại phải  tự  tìm việc  làm....Trong khi đó "doanh nghiệp  tuyển người vào học  nghề, tập nghề  theo thời hạn cam kết trong hợp đồng thì không phải đăng ký và không thu học phí. 

Thời gian học nghề, tập nghề được tính vào thâm niên  làm việc  tại doanh nghiệp. Trong  thời gian học nghề,  tập nghề nếu  trực  tiếp  hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp thì được trả công theo thỏa  thuận". Như vậy về mặt số lượng người học nghề trong các hệ thống trường là  khá khá dồi dào nhưng năng lực của người lao động chưa đáp ứng được yêu  cầu công việc, dẫn đến  lãng phí nguồn ngân sách của nhà nước, cơ hội  tìm  được việc làm phù hợp với trình độ còn thấp. 

Trong khi đó việc nhiều doanh  nghiệp để có nguồn nhân lực như mong muốn, sau khi tuyển lao động về phải  đào tạo lại nghề cho công nhân của mình, người học nghề trong doanh nghiệp  sẽ gần với thực tế nhu cầu công việc của doanh nghiệp.  Trong những năm gần đây được sự quan tâm của Nhà nước và xã hội  công tác đào tạo nghề đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên so với đồi  hỏi thực tế của thị trường lao động thì công tác đào tạo nghề ở Việt Nam hiện  nay vẫn chưa đáp ứng được. Trên thực tế ngoài việc tuyển dụng lao động đã  qua đào  tạo nghề  thì  các doanh nghiệp  cũng  tự  tổ  chức đào  tạo, bồi dưỡng  nâng cao tay nghề cho người lao động.  

Ở Việt Nam  trong  nhiều  năm  qua  các  doanh  nghiệp  đã  khá  tích  cực  tham gia vào hoạt động đào tạo nghề dưới các hình thức khác nhau như đào  tạo tại doanh nghiệp hoặc  liên kết với các cơ sở đào  tạo nghề. Cách  thức  tổ  chức đào tạo nghề như vậy rất có lợi cho người học nghề, vì họ không phải lo tìm việc sau khi học nghề xong. Tuy nhiên  trên thực tế các doanh nghiệp  lại  rất lo ngại việc đào tạo nghề, đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động vì  lợi ích thu được từ khoản đầu tư này khó thu lại được, và còn lo ngại sau khi  đào  tạo  xong  người  lao  động  không  tiếp  tục  làm  việc  cho  doanh  nghiệp.  

Nhưng cũng phải nói  trên  thực  tế doanh nghiệp nào chú  trọng đến việc đào  tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho lao động trong doanh nghiệp mình  thì  dù  trước mắt có  thể  thấy  là chưa có  lợi,  lại dễ có  thể bị mất đi số  lao động  nhất định đã qua đào  tạo, nhưng nhìn cách  tổng  thể chất  lượng nguồn nhân  lực của doanh nghiệp vẫn tăng và quan trọng hơn là doanh nghiệp tạo được sự  yên tâm cho người lao động trong doanh nghiệp của mình. Với những ưu  thế như vậy  thì đào  tạo nghề  cần được  chú  trọng phát  triển hơn trong thời gian tới. Nhà nước cũng có những chính sách kịp thời, cụ  thể để đảo bảo phát triển đào tạo nghề đạt hiệu quả, thể hiện sự quan tâm của  Đảng và Nhà nước tới công tác đào  tạo nghề. 

Các chính sách, các quy định  của pháp luật Việt Nam cần có  thêm những khuyến khích, ưu đãi, đồng  thời  khắc phục những quy định chưa phù hợp với  thực  tế để  thu hút được doanh  nghiệp đầu tư hơn nữa vào việc đào tạo nghề.  Chính vì  lý do  trên,  tôi mạnh dạn  chọn đề  tài  “Pháp  luật về đào  tạo  nghề  -  Thực trạng trong các doanh nghiệp tại Tỉnh Nam Định” làm luận  văn thạc sỹ Luật học của mình.

Xem toàn văn tại đây hoặc liên hệ Facebook VanThongLaw

Luật Vạn Thông st

Pháp luật về đào tạo nghề - Thực trạng trong các doanh nghiệp tại Tỉnh Nam Định. Pháp luật về đào tạo nghề  -  Thực trạng trong các doanh nghiệp tại Tỉnh Nam Định.
910 1

Bài viết Pháp luật về đào tạo nghề - Thực trạng trong các doanh nghiệp tại Tỉnh Nam Định.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »

Popular Posts