Mẫu Đơn đề nghị sao chụp hồ sơ và hướng dẫn viết đơn

11:11 AM

 Mẫu Đơn đề nghị sao chụp hồ sơ và hướng dẫn viết đơn

Công ty luật, luật sư uy tín, sách luật, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay, thư viện trường học, ly hôn, phần mềm quản lý công ty luật, bình luận án lệ, COVID-19, luận văn, luận án

VANTHONGLAW - Khi Toà án giải quyết các tranh chấp theo yêu cầu của đương sự, các bên cần cung cấp chứng cứ chứng minh cho Toà án để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Một trong các quyền khác của đương sự là được biết, được ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do đương sự khác xuất trình hoặc do Toà án thu thập, được quy định tại Điều 70 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Dưới đây là Mẫu đơn xin sao chụp tài liệu và hướng dẫn viết đơn theo quy định pháp luật mới nhất:

Bài liên quan:
>>> Mẫu đơn khởi kiện chia thừa kế theo quy định pháp luật mới nhất năm 2021
>>> Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình theo quy định mới nhất 
>>> Thủ tục rút gọn giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam
>>> Tranh chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình
>>> Những điểm cần lưu ý khi mua đất nền dự án năm 2021

---------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SAO CHỤP HỒ SƠ

 

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN1………………………

Tôi tên2………………………………………………………………………………

Sinh năm:………………………………………………………………………………

CCCD / CMND / Hộ chiếu:……………………………………………………………

Thường trú tại:…………………………………………………………………………

Là (đương sự)3……… trong vụ án “Tranh chấp………………………”4 theo Thông báo thụ lý vụ án số5……/TB-TLVA ngày6 …/…/… của Toà án nhân dân7………………………

Căn cứ khoản 8 Điều 70 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, đề nghị Quý Toà cho tôi được sao chụp hồ sơ trong vụ án trên.

Mục đích: để nghiên cứu và tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Kính đề nghị Quý Toà xem xét.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

……………, ngày……tháng……năm 2021

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(ký, ghi rõ họ tên)

------------------
Hướng dẫn viết đơn
(1) Ghi tên Toà án thụ lý giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (Ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B); nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Toà án nhân dân thuộc tỉnh (thành phố) nào (Ví dụ: Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).
(2) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên; nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ tên của người đại diện cơ quan, tổ chức yêu cầu.
(3) Đương sự trong vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. (Ví dụ: Là nguyên đơn trong vụ án…).
(4) Ghi tên vụ án theo Thông báo thụ lý.
(5) Ghi số văn bản Thông báo thụ lý.
(6) Ghi ngày ban hành văn bản Thông báo thụ lý.
(7) Giống mục (1)

(Lưu ý: khoản 2 Điều 109 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định: Toà án không công khai nọi dung tài liệu, chứng cứ có liên quan đến bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo yêu cầu chính đáng của đương sự nhưng phải thông báo cho đương sự biết những tài liệu, chứng cứ không được công khai).

Mẫu Đơn đề nghị sao chụp hồ sơ và hướng dẫn viết đơn Mẫu Đơn đề nghị sao chụp hồ sơ và hướng dẫn viết đơn
910 1

Bài viết Mẫu Đơn đề nghị sao chụp hồ sơ và hướng dẫn viết đơn

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »