Doanh nghiệp đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế có được cấp hóa đơn điện tử?

4:00 PM

VANTHONGLAW - Cấp hóa đơn điện tử là khi cơ quan có thẩm quyền cấp hóa đơn cho doanh nghiệp không đủ điều kiện lập hóa đơn điện tử cho khách hàng khi thực hiện hoạt động bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, theo từng lần phát sinh. Vậy doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực mã số thuế là như thế nào? Có thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử bởi cơ quan có thẩm quyền hay không? Kính mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết. 

Bài liên quan:

            

Theo pháp luật về doanh nghiệp, mỗi khi thành lập thì người thành lập phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh đồng thời với đăng ký thuế và sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế.


Theo đó, tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế quy định việc chấm dứt mã số thuế là khi:

“1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản;

b) Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất.”

Căn cứ theo điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn, chứng từ , trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì sẽ phải ngưng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Như vậy, khi doanh nghiệp thuộc các trường hợp thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì đồng thời phải ngừng việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc không có mã của cơ quan thuế. 


Trong khi đó, hóa đơn điện tử là do doanh nghiệp bán hàng, cung cấp dịch vụ tự lập, ghi nhận thông tin bán hàng, cung cấp dịch vụ và giao cho người mua, sử dụng dịch vụ. Thế nên, trường hợp doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh để doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng được hiểu là khi doanh nghiệp không đủ điều kiện tự lập hóa đơn điện tử do không còn thực hiện hoạt động bán hàng hóa hay cung cấp dịch vụ. 


Chính vì thế, khi doanh nghiệp đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế, tức đã hoàn tất các thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định của pháp luật, không còn đủ điều kiện để cấp hóa đơn điện tử cho khách hàng và không được pháp luật cho phép sử dụng khách hàng. Nếu trường hợp doanh nghiệp muốn cấp hóa đơn điện tử cho khách hàng thì phải thông qua cơ quan có thẩm quyền, cụ thể tại điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định 123/2020 quy định như sau:

“Điều 13. Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

2. Quy định về cấp và kê khai xác định nghĩa vụ thuế khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh như sau:

a) Loại hóa đơn cấp theo từng lần phát sinh

a.1) Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng trong các trường hợp

- Doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thuộc các trường hợp sau:

+ Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;

+ Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;

+ Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.”

Căn cứ theo quy định trên thì trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cụ thể là trường hợp giải thể, phá sản có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua thì sẽ được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn bán hàng


Cơ quan thuế có thẩm quyền cấp hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp khi đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo từng lần phát sinh là cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức, doanh nghiệp đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh hoặc nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi được ghi trong quyết định thành lập hoặc nơi phát sinh việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.


Những doanh nghiệp thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan theo từng lần phát sinh nếu muốn được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì phải gửi đơn nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP đến cơ quan thuế và truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử.


Sau khi doanh nghiệp đã khai, nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế, phí khác (nếu có), ngay trong ngày làm việc cơ quan thuế cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử do doanh nghiệp lập. Doanh nghiệp kinh doanh tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh được cơ quan thuế cấp mã.

Ánh Tuyết
---
Khách hàng có nhu cầu "Tư vấn pháp lý doanh nghiệp; làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế gồm nhà đất, sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng; hợp thức hóa nhà đất; đăng ký thành lập doanh nghiệp...", vui lòng liên hệ:


Địa chỉ: 284 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM
SĐT: (028) 3620 7824 - (028) 3636 0124 - 091 809 1001
Email: info@vanthonglaw.com - vanthonglaw@gmail.com
Tra cứu pháp luật miễn phí: http://www.luatvanthong.com
BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THÂN CHỦ
LUẬT VẠN THÔNG
Doanh nghiệp đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế có được cấp hóa đơn điện tử? Doanh nghiệp đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế có được cấp hóa đơn điện tử?
910 1

Bài viết Doanh nghiệp đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế có được cấp hóa đơn điện tử?

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »