Mẫu Biên bản giao, nhận tiền

6:00 PM

    


VANTHONGLAW - Biên bản giao nhận tiền là một trong những yếu tố quan trọng để xác minh có hay không sự giao dịch tài sản giữa các bên. Đặc biệt là khi có xảy ra tranh chấp, khi đương sự cung cấp được Biên bản giao nhận này, một chứng cứ quan trọng trong vụ án, sẽ đảm bảo được quyền lợi của đương sự cũng như là cơ sở để cho Tòa án giải quyết vụ việc thuận lợi và chính xác hơn. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------


BIÊN BẢN GIAO/NHẬN TIỀN 

(Về việc………………………..)


    Hôm nay, ngày…..tháng….năm 20…. tại……………………………………………………….


    Chúng tôi gồm:


    BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): 


    Ông/bà:……………………………………………………………………………………...


    Số CMND/CCCD:…………………Ngày cấp:..................….Nơi cấp:……………………


    Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………...


    Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………....


    Số điện thoại:..........................................................................................................................


    BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là : BÊN B):  

    

    Ông/bà:……………………………………………………………………………..............


    Số CMND/CCCD:…………….………Ngày cấp:....................Nơi cấp:…………....….….


    Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………...


    Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………..…..…


    Số điện thoại:..........................................................................................................................


    Căn cứ theo Hợp đồng cho vay tài sản được lập ngày …./…./20… giữa bên A và bên B


    Hai bên đã tiến hành giao/nhận số tiền là ……………………………….vnđ

    (Viết bằng chữ:......................................................................................................................)


    Bên nhận/giao tiền xác nhận đã nhận đủ số tiền được nhận/giao và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ các bên đã thỏa thuận.


    Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết thực hiện theo đúng thỏa thuận nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

BÊN GIAO TIỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 


BÊN NHẬN TIỀN

(Ký và ghi rõ họ tên) 


XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG


    Tên tôi là:……………………………………………………………………………..……


    Số CMND/CCCD: ……...………..Ngày cấp:.................…Nơi cấp: ………..……………


    Hộ khẩu thường trú: ………………………………………….…………………………....


    Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………….


    Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao/nhận đầy đủ số    tiền:……………………vnđ (Viết bằng chữ: ……………………………………………………..) theo thỏa thuận.


NGƯỜI LÀM CHỨNG

(Ký và ghi rõ họ tên) Ánh Tuyết
---
Khách hàng có nhu cầu "Tư vấn pháp lý doanh nghiệp; làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế gồm nhà đất, sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng; hợp thức hóa nhà đất; đăng ký thành lập doanh nghiệp...", vui lòng liên hệ:


Địa chỉ: 284 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM
SĐT: (028) 3620 7824 - (028) 3636 0124 - 091 809 1001
Email: info@vanthonglaw.com - vanthonglaw@gmail.com
Tra cứu pháp luật miễn phí: http://www.luatvanthong.com
BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THÂN CHỦ
LUẬT VẠN THÔNG
Mẫu Biên bản giao, nhận tiền Mẫu Biên bản giao, nhận tiền
910 1

Bài viết Mẫu Biên bản giao, nhận tiền

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »