Sáng kiến kinh nghiệm - Thư viện Trường học

11:00 AM
 Sáng kiến kinh nghiệm - Thư viện Trường học.
sáng kiến kinh nghiệm, thư viện trường học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

VANTHONGLAW - Sáng kiến kinh nghiệm trong hoạt động Thư viện trường học là một trong những tiêu chí quan trọng để nhân viên Thư viện trường học được xem xét "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Nhưng để luôn luôn có "sáng kiến kinh nghiệm" mỗi năm cho hoạt động thư viện trường học thì không phải chuyện dễ. Dưới đây là ví dụ về Sáng kiến kinh nghiệm trong hoạt động thư viện trường học, của Trường TH Quang Châu các bạn có thể tải về để tham khảo và làm kinh nghiệm cho hoạt động thực tiễn của mình.


Bài liên quan
--------------------------------------

MỤC LỤC

 Phần I: MỞ ĐẦU

 

1. Lý do chọn sáng kiến                                                                           Trang 2

2. Mục đích nghiên cứu                                                                     Trang 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu                                                 Trang 3

4. Nhiệm vụ nghiên cứu                                                                     Trang 3

5. Phương pháp nghiên cứu                                                               Trang 3

6. Những đóng góp mới của sáng kiến                                                     Trang

 

Phần II: NỘI DUNG

Chương I: Cơ sở viết sấng kiến (CS lý luận, CS thực tiễn)              Trang 5               

Chương II. Thực trạng của vấn đề                                                     Trang 7

Chương III. Các giải pháp thực hiện                                                  Trang 9

Chương IV. Khả năng ứng dụng của sáng kiến                                  Trang 14                                  

Chương V. Hiệu quả của sáng kiến                                                    Trang 15

 

Phần III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Những bài học kinh nghiệm                                                            Trang 15

2. Ý nghĩa của sáng kiến                                                                     Trang 3. Những kiến nghị đề xuất                                                                     Trang 16

 

 

 

 

 

 

Phần I

MỞ ĐẦU   

 

1. Lí  do viết sáng kiến

Sách  nơi ghi lại, lưu trữ những điều hiểu biết của con người và ở đó 

cũng chính  nơi chia sẻ những thông tin, những suy nghĩ giữa con người với 

con người. Ngoài việc học ở ngoài đời, thực tế, từ mọi người xung quanh, sách 

 người bạn không thể thiếu của con người. 

          Sách là nguồn tri thức vô giá mà mỗi chúng ta có thể tự tìm tòi trong suốt cuộc đời của mình và cũng là nguồn kiến thức vô tận của nhân loại. Khi đọc sách ta sẽ có cảm giác như mình đang được dẫn vào thế giới thực, từ đó ta sẽ bắt gặp ở đó nhiều điều bổ ích.

Tất cả các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam ta nói riêng đang bước vào một thời đại mới. Đó là thời đại của công nghệ, của khoa học kĩ thuật, của trí tuệ. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Đảng và nhà nước ta luôn xác định “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Sự quan tâm, chỉ đạo để sự nghiệp giáo dục ngày càng lớn mạnh, nâng cao chất lượng trong việc dạy và học, đào tạo những con người mới phát triển toàn diện, góp phần xây dựng đát nước. Trong đó, thư viện trường học có một vị trí rất quan trọng trong việc tham gia vào sự nghiệp phát triển giáo dục.

          Thư viện trường học cung cấp các dich vụ học tập, sách và các nguồn tư liệu khác nhau tạo điều kiện cho các thành viên của trường học trở thành những người biết suy nghĩ, quyết đoán. Với nhà trường sách, báo, truyện lại có ý nghĩa quan trọng vì nó là người bạn gần gũi nhất, là học liệu cần thiết nhất của thầy và trò. Học sinh cần có sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo để học tập và luyện tập. Giáo viên cần có sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo để giảng dạy và bồi dưỡng chuyên môn, không ngừng nâng cao kiến thức. Ngoài ra các loại báo, tạp chí, truyện,…ở thư viện cũng là nguồn tài liệu tham khảo hết sức quan trọng đối với giáo viên và học sinh trong nhà trường. Chính vì vậy, từ lâu thư viện trường học đã trở thành một bộ phận không thể thiếu được trong nhà trường.

          Qua nghiên cứu và tham khảo, trao đổi với bạn bè đồng nghiệp trong năm học trước tôi nhận thấy: Các em học sinh thường chỉ mấy tiết đầu đọc sách thấy hứng thú, sau đó cảm thấy chán và không muốn đọc tiếp, nhiều em không muốn lên thư viện vì không tìm thấy niềm vui, sự thích thú nữa. Số lượt sách giáo viên và học sinh đến mượn chưa cao.  Ngoài ra việc đọc sách của các em học sinh đều mang tính thụ động, thấy thích mắt cuốn sách nào thì đọc, việc nắm bắt thông tin và rút ra bài học kinh nghiệm chưa được chủ động. Một số giáo viên còn chưa thực sự đam mê đọc, tham khảo sách, tìm tòi thông tin từ sách. Ngoài ra thư viện của trường cũng chưa có nhiều đầu sách phong phú.

          Trong nhà trường thư viện là nơi lưu trữ sách. Nâng cao hoạt động của thư viện cũng là một hoạt động quan trọng trong nhà trường nhằm góp phần nâng cao tri thức cho người học. Chính vì vậy tôi chọn sáng kiến: “ Một số biện pháp duy trì thư viện bền vững trong trường học”

Trong những năm gần đây phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực là một phong trào mang tính tích cực và cần thiết cho các trường học. Trong đó mô hình Thư viện trường học thân thiện, đặc biệt là mô hình thư viện ngoài trời, thư viện lớp học  là một nội dung rất đáng được quan tâm với trường Tiểu học Quang Châu cũng như các trường bạn trong địa bàn cần được tổ chức xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả.

2. Mục đích nghiên cứu

Đưa ra các giải pháp nhằm duy trì hoạt động của thư viện trong nhà trường một cách bền vững và lâu dài.

Nhằm để thực hiện các hoạt động giải trí, giảm bớt căng thẳng sau các giờ học trên lớp.

Là nơi thể hiện được tính đoàn kết, thân thiện sáng tạo của học sinh.

Nhằm xây dựng, tổ chức các hoạt động của Thư viện trường học thân thiện đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn của Thư viện đạt chuẩn Quốc gia và thực sự trở thành địa chỉ tin cậy để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thường xuyên khai thác, tìm kiếm các thông tin phục vụ công tác chuyên môn, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Cán bộ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh va các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường trường Tiểu học Quang Châu.

Hoạt động thư viện của trường Tiểu học Quang Châu.

          3.2. Phạm vi nghiên cứu

Trường Tiểu học Quang Châu trong năm học 2021 - 2022 .

Hoạt động thư viện trong và ngoài nhà trường.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu thực trạng hoạt động của thư viện để có biện pháp chỉ đạo trong công tác quản lý để duy trì hoạt động của thư viện ngày càng hiệu quả.

Thực trạng của thư viện nhà trường, những thuận lợi và khó khăn và tìm ra những giải pháp thực hiện để nâng cao chất lượng hoạt động thư viện trong nhà trường.

5. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp tổng kết kinh nghiện, thực nghiệm

- Phương pháp quan sát, trò chuyện

- Phương pháp điều tra phỏng vấn

 - Phương pháp phân tích.

 - Phương pháp tổng hợp.

 - Xử lý, cập nhật thông tin…

6. Những đóng góp mới của sáng kiến

- Đưa ra nhiều biện pháp nhằm duy trì thư viện bền vững, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của văn hoá đọc trong nhà trường.

- Phát huy tính tích cực và tinh thần đoàn kết, phát huy văn hóa đọc và giữ gìn nét văn hóa địa phương.

- Phong trào đọc và nghiên cứu tài liệu của giáo viên và học sinh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

- Giáo viên và học sinh có thể tham khảo tài liệu trên nhiều vị trí trong khuôn viên nhà trường mà không cần lên phòng thư viện chính.

          - Ý  thức tham gia các hoạt động của học sinh được nâng cao.

          - Lôi cuốn được đông đảo phụ huynh học sinh cùng tham gia.

 Phần II

                                              NỘI DUNG

                                               Chương I

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CƯU

I. CƠ SỞ LÍ LUẬN

Trong công cuộc đổi mới ngày nay, xã hội càng phát triển thì chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, cụ thể là cấp học ở bậc tiểu học có nhiều chuyển biến lớn về nội dung và phương pháp giáo dục. Đó chính là hệ thống thường xuyên cập nhật, điều chỉnh chương trình và nội dung dạy học. Chính vì thế công tác thư viện có vai trò hết sức quan trọng. Các loại sách, báo, truyện mà các em được đọc cần thiết cho việc học tập, đời sống sinh hoạt, lao động, đó cũng là công cụ cần thiết để học các môn khác.

Thư viện trường tiểu học là một bộ phận cơ sở vậy chất trọng yếu, trung tâm sinh hoạt văn hóa và khoa học của nhà trường. Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học thư viện và xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh. Tạo cơ cở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học. Đồng thời thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa mới cho các thành viên của nhà trường. Thư viện là nơi tập trung đầy đủ sách, có khả năng và phương tiện để phục vụ tốt nhất, tiết kiệm nhất những yêu cầu, những thắc mắc của giáo viên, học sinh trong việc dạy và học. Để nâng cao chất lượng giảng dạy thầy phải đọc. Để nâng cao chất lượng học và bổ sung kiến thức trò phải đọc. Vì vậy, công tác thư viện gắn liền với việc dạy và học. Phải lấy mục tiêu đào tạo và nhiệm vụ năm học của nhà trường làm mục tiêu và nhiệm vụ của thư viện nhà trường.

     Đối với giáo viên, vấn đề quan trọng không chỉ làm sao dạy được cho học sinh, các kiến thức trong phạm vi chương trình mà còn phải luôn tự bồi dưỡng, trau dồi kiến thức để góp phần đào tạo học sinh thành những con người có nhân cách, phát triển toàn diện.

Thư viện trường học thân thiện là như thế nào? Đó là nơi để cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh có thể vui chơi, đọc sách, thể hiện năng khiếu, sở trường của bản thân, thể hiện tinh thần đoàn kết, thân ái, không phân biệt đối tượng; là nơi trao đổi và tìm hiểu thông tin qua các phương tiện Internet; đồng thời là nơi lưu giữ nét văn hóa của địa phương. Dựa theo những nội dung trên và một số tiêu chuẩn khác, ngoài việc xây dựng các nội dung tại phòng thư viện chính. Trường Tiểu học Quang Châu đã bám sát tình hình thực tế của nhà trường để xây dựng kế hoạch và đưa vào tổ chức hoạt động mô hình thư viện trường học thân thiện với nội dung: Thư viện xanh ngoài trời tại 02 vị trí hợp lí trên sân trường, thư viện lớp học, thư viện Room To Read, với mục đích tăng thêm các điểm đọc sách cho giáo viên và học sinh; tạo môi trường thân thiện cho học sinh trên cơ sở học sinh tự quản và tự do sử dụng tài liệu; giảm bớt sự phân biệt kì thị, tạo sự hòa đồng giữa học sinh với học sinh.

Với hướng tiếp cận lấy quyền trẻ em làm nền tảng cho mọi hoạt động thân thiện giúp các em học sinh được hưởng một nền giáo dục phù hợp nhằm phát triển trí tuệ, tinh thần, thể chất và các mối quan hệ xã hội… Đồng thời quyền được tham gia vào mọi hoạt động của thư viện của các em được coi trọng. Theo hướng tiếp cận này các học sinh trong trường có cơ hội tham gia vào tất cả các hođ ôộng trong quá trình duy trì thư viện bền vững.

Đến với thư viện thân thiện các em hoàn toàn có thể tự do lựa chọn các hoạt động, các cuốn sách yêu thích và tìm kiếm những thông tin bổ trợ cho cac bài học trên lớp, hoặc các em được tham gia vào các hoạt động khác như đọc, viết, nghe nhạc, làm thơ, tìm hiểu văn hóa… Những hoạt động đó là nền tảng cho sự sáng tạo của học sinh, đồng thời là cơ sở cho giáo viên áp dụng các phương pháp dạy học mới.

Ưu điểm nổi bật của mô hình thư viện thân thiện là khả năng thúc đẩy sự phát triển đồng đều của tất cả các kĩ năng. Thông qua góc học tập thường xuyên và các hoạt động đặc biệt, trẻ sẽ có cơ hội để phát triển toàn diện. Các kĩ năng nhận thức có thể được nâng cao thông qua các trò chơi mang tính giáo dục. Các kĩ năng vận động của học sinh có thể được trau dồi qua trò chơi xây dựng. Trẻ sẽ có trách nhiệm hơn khi được tham gia vào các hoạt động của thư viện.

Một đặc trưng nổi bật của thư viện thân thiện trong nhà trường là sự tham gia tích cực, chủ động của học sinh, giáo viên, ban giám hiệu, cha mẹ học sinh và các thành viên trong cộng đồng, Sự tham gia của học sinh vào việc bài trí, quản lí, tổ chức các hoạy động trong thư viện… là nhằm đảm bảo vai trò làm chủ của các em. Sự tham gia của các đối tượng có liên quan là nhằm huy động nguồn lực tổng hợp để xây dựng thành công và đảm bảo sự phát triển bền vững của thư viện trường học thân thiện.

Trong những năm gần đây  Bộ GD&ĐT  đã đưa ra những quy định, tiêu chuẩn rất cụ thể về cơ sở vật chất, trang thiết bị; về diện tích không gian, tiêu chuẩn tài liệu và các hình thức tổ chức hoạt động cho một thư viện trường học. Chỉ rõ tầm quan trọng của thư viện trong một tổ chức nhà trường. Khi Bộ GD&ĐT phát động phong trào "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thì thư viện trường học được biết đến với tên và nội dung mới: Thư viện trường học thân thiện, thư viện Room To Read.

          II. CƠ SỞ THỰC TIỄN

          Nhà trường quan tâm và đầu tư về cơ sở vật chất, tu sửa 2 công trình thư viện lớn ngoài trời; 2 phòng thư viện; 2 phòng đọc cho học sinh và giáo viên được đặt tại 2 khu. Ngoài gia mỗi lớp có 1 tủ sách thư viên. Số sách này được thường xuyên luân chuyển các lớp để tất cả học sinh đều có cơ hội đọc sách.

          Thành lập nhóm cộng tác viên thư viện của nhà trường và của các lớp đi vào hoạt động có nề nếp.

Tại đây là nơi lưu truyền tri thức và khơi nguồn cảm hứng - Lưu giữ tri thức cho các thế hệ mai sau, truyền bá tri thức trong cộng đồng, khơi nguồn cảm hứng cho người đọc để sáng tạo các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể, các giá trị của đời sống và xã hội. Tất cả những mong muốn trên chỉ có thể thực hiện thành công nếu có một không gian thư viện phù hợp.

Công tác quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nay, người cán bộ quản lý không chỉ nắm vững pháp luật mà còn phải có các kỹ năng quản lý. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là nhiệm vụ của nhà trường. Xây dựng thư viện, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức thu hút mọi thành viên trong nhà trường tham gia hoạt động thư viện nhằm khai thác triệt để kho sách, nhất là sách nghiệp vụ và sách tham khảo là góp phần để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Thực tiễn hoạt động thư viện của những năm trước đây: cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, có phòng đọc, có trang thiết bị tối thiểu, nhưng sách, tài liệu tham khảo, báo chí còn hết sức nghèo nàn... còn rất nhiều hạn chế trong công tác thư viện trường học. Nhận thức công tác thư viên trường học đóng một vai trò quan trọng, trong công tác chỉ đạo, quản lý tôi đã có những cách làm, những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện nhà trường.

                                                            Chương II

THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

  1. Thuận lợi

 Năm học 2021–2022 là một năm  học đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình cải tạo cơ sở vật chất đảm bảo trường đạt chuẩn Quốc gia.

 Chính quyền địa phương phụ huynh học sinh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường chuẩn Quốc gia và công trình Thư viện hiện đại.

 Học sinh ham mê đọc sách, yêu quý sách, có ý thức giữ gìn sách và bảo vệ sách.

 Hoạt động Thư viên đã đi vào nề nếp, ổn định.

Nhà trường đã thành lập được nhóm cộng tác viên Thư viện hoạt động tích cực.

 Ban cộng tác viên thư viện của nhà trường, ban thư viện lớp học và chủ tịch hội đồng tự quản của các lớp có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Giáo viên chủ nhiệm sát sao chỉ đạo, huy động học sinh quyên góp sách vở để tăng them nguồn sách cho thư viện.

Trường Tiểu học Quang Châu nằm ở khu vực thôn Đạo Ngạn 1, xã Quang Châu, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Đội ngũ giáo viên là con em trong xã và ngoài xã nhưng đều ờ gần trường. Đội ngũ học sinh đều là con của nông dân, công nhân, một số học sinh là con nhà buôn bán. Với điều kiện của trường như vậy, những năm gần đây lãnh đạo nhà trường và địa phương đã tập trung đầu tư xây dựng thư viện Tiên tiến và đã được cấp trên công nhận. Để phát triển thư viện lên một bước nữa cán bộ thư viện tham mưu với lãnh đạo nhà trường lập kế hoạch đăng kí xây dựng thư viện xuất sắc. Sự ủng hộ của phụ huynh học sinh, sự sát sao của Ban giám hiệu đã cung cấp số lượng sách phục vụ cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh tương đối đầy đủ.

          Chủng loại sách tuy chưa nhiều nhưng cũng có một số ít cuốn sách hay thu hút được bạn đọc. Cán bộ lãnh đạo nhà trường là những người thực sự yêu thích đọc sách, quan tâm đến hoạt động thư viện.

          Đặc điểm tâm sinh lí và nhu cầu đọc sách báo của các lứa tuổi học sinh tiểu học cũng khác nhau: Đối với học sinh lớp 1,2,3 các em chủ yếu thích đọc truyện tranh, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, thích xem hình ảnh hơn là nội dung. Những cuốn sách này có nội dung dễ hiểu, đọc nhanh. Học sinh lớp 4,5 đã bắt đầu có ý thức tìm tòi, thích những truyện khoa học, truyện về các nhân vật lịch sử.

  1. Khó khăn

Với điều kiện cơ sở vật chất, số lượng sách trong thư viện còn nghèo nàn đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức, quản lý của Thư viện, thiết bị nhà trường.

Cơ sở vật chất trong phòng thư viện còn thiếu thốn.

Một số bộ phận phụ huynh, học sinh do nhận thức chưa đầy đủ, chưa thấy được tầm quan trọng của văn hóa đọc.

Một số bộ phận giáo viên có tư tưởng kết thúc dự án rồi không cần quan tâm đến hoạt động của thư viện.

Chính vì vậy việc xây dựng thư viện trường học chuẩn, mang tính thân thiện được đặt lên hàng đầu. Để xây dựng một thư viện đáp ứng các yêu cầu trước mắt của nhà trường. Trước tiên phải có một tổ chức hoạt động thư viện có thể lôi cuốn, thu hút học sinh; kích thích tinh thần tự học, tự đọc sách, nghiên cứu tài liệu của học sinh tại nhiều vị trí trên khuôn viên nhà trường.

          Số lượng học sinh ham mê đọc sách còn hạn chế so với yêu cầu, chưa biết khai thác sách báo, chưa biết tự đọc, tự bồi dưỡng bằng sách báo, các kĩ năng đọc sách còn hạn chế

          Các em học sinh thường chỉ mấy tiết đầu đọc sách thấy hứng thú, sau đó cảm thấy chán và không muốn đọc tiếp, nhiều em không muốn lên thư viện vì không tìm thấy niềm vui, sự thích thú nữa. Số lượt sách giáo viên và học sinh đến mượn chưa cao.  Ngoài ra việc đọc sách của các em học sinh đều mang tính thụ động, thấy thích mắt cuốn sách nào thì đọc, việc nắm bắt thông tin và rút ra bài học kinh nghiệm chưa được chủ động. Một số giáo viên còn chưa thực sự đam mê đọc, tham khảo sách, tìm tòi thông tin từ sách. Ngoài ra thư viện của trường cũng chưa có nhiều đầu sách phong phú.

Nhận thức của đội ngũ giáo viên cần thay đổi cách nhìn và suy nghĩ về thư viện coi giờ thư viện là giờ lấp chỗ trống. Một số giáo viên còn chưa có hứng thú và kỹ năng đọc khiến việc truyền đạt niềm say mê đọc sách cho các em học sinh còn nhiều bất cập. Để thực hiện các mô hình thư viện trường học, mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp phải trở thành người truyền cảm hứng đọc cho học sinh.

Khó khăn tiếp theo phải kể tới là cán bộ thư viện của nhà trường kiêm nhiệm nên chuyên môn còn hạn chế dẫn tới sự kém chủ động trong việc giới thiệu sách và thu hút bạn học sinh lên thư viện. Trong khi đó chế độ chính sách, những ưu đãi dành cho cán bộ thư viện trường học còn nhiều bất cập.

Khó khăn cuối cùng là từ phía học sinh và cha mẹ học sinh. Đối với học sinh, chuẩn đầu ra của các lớp học khiến các em luôn bị áp lực trong việc học tập. Thêm vào đó, sự chi phối của các phương tiện truyền thông, giải trí hiện đại khiến các em không còn mặn mà với việc đọc sách. Đối với phụ huynh nhiều phụ huynh học sinh không con em mình có thời gian đọc sách vì còn phải học bồi dưỡng, học nâng cao.

Nguyên nhân một số đồng chí giáo viên có tư tưởng kết thúc dự án rồi không cần quan tâm đến hoạt động của thư viện.

Trước những khó khăn nêu trên, việc xây dựng thư viện trường học thân thiện và duy trì hoạt động của các thư viện đó một cách ổn định và bền vững là công việc không hề dễ. Tuy nhiên trước vai trò to lớn của thư viện trường học đối với giáo dục và đào tạo cũng như vai trò của văn học đọc trong việc hình thành nhân cách cho thiếu nhi, các thư viện trường học vẫn cần phải tìm ra những lối đi riêng trong việc đưa sách và văn hóa đọc tới gần hơn thiếu nhi.

Chương III

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

          1. Rà soát tình hình và điều kiện thực tế, xác định những thuận lợi, khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và kinh phí hoạt động.

          2. Lên kế hoạch cụ thể; báo cáo lãnh đạo địa phương các nội dung cần triển khai và xây dựng, các trang thiết bị cần đầu tư mua sắm, tài liệu và các nội dung khác theo tiêu chí của thư viện trường học thân thiện, học sinh tích cực.    3. Từng bước cải tạo và tổ chức các hoạt động của thư viện xanh ngoài trời, Thư viện thân thiện, thư viện lớp học.

          - Thư viện được đặt tại vị trí hợp lí trên sân trường, đảm bảo học sinh tham gia sử dụng tủ sách thuận tiện, đồng thời để CBQL thư viện và giáo viên dễ quan sát các hoạt động của học sinh khi tham gia đọc sách. Xây dựng tại 02 vị trí  với mục đích sử dụng bóng mát của cây và bồn cây làm chỗ ngồi cho học sinh khi đọc sách, tạo cảm giác thoải mái, thân thiện cho học sinh; các giá sách chắc chắn tạo thuận lợi cho HS đọc sách.

          - Thay thế, sửa chữa trang trí khu vực thư viện đảm bảo tính tự chủ, thân thiện, bố trí ghế đá làm chỗ ngồi; đặt thêm ghế nhựa để tăng thêm chỗ ngồi khi có số lượng học sinh tham gia đông. Trên mái che bố trí các khẩu hiệu với mục đích nhắc nhở các em học sinh khi sử dụng sách. Tại thư viện đã dùng các  khẩu hiệu sau:

                    + Chào mừng các em đến với thư viện trường học thân thiện

                    + Tích cực - Tự giác

                    + Bảo vệ tài sản

                    + Giữ vệ sinh chung 

          - Phát triển vốn tài liệu bằng hình thức phát động phong trào quyên góp sách từ giáo viên và học sinh trong toàn trường với khẩu hiệu: “Hãy phát huy tính tích cực của học sinh để xây dựng thư viện trường học thật sự thân thiện”. Để tăng thêm ý nghĩa và hiệu quả của phong trào quyên góp sách, thư viện nhà trường đã tham mưu với Lãnh đạo địa phương, kết hợp cùng Tổng phụ trách đội và giáo viên chủ nhiệm. Chọn hình thức tổ chức quyên góp trực tiếp vào các buổi chào cờ đầu tuần, dưới sự chứng kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh. Đặc biệt là tập thể cán bộ giáo viện trong nhà trường thực hiện quyên góp trước nhằm giúp các em học sinh thấy được ý nghĩa của phong trào, thấy được sự đóng góp của các thầy giáo, cô giáo. Từ đó khích lệ, động viên học sinh tham gia phong trào nhiệt tình, đạt kết quả cao hơn.

          - Đầu tư mua thêm tài liệu, sách tham khảo, báo tạp chí phù hợp với lứa tuổi học sinh.

          - Thực hiện lựa chọn, luân chuyển sách trong tủ sách lưu động theo kế hoạch từng tuần, tháng, từng kì hoặc khi có tài liệu mới. Kiểm kê, quản lý số lượng, chất lượng tài liệu khi luân chuyển.

          - Thực hiện theo dõi gián tiếp quá trình sử dụng tủ sách lưu động của học sinh bằng hình thức tự quản. Thành lập đội học sinh cộng tác viên thư viện  khoảng 20 em ở các khối lớp. Có lịch hoạt động  hàng tuần cho từng thành viên, phù hợp với lịch học của từng khối. Đội cộng tác viên có nhiệm vụ quan sát các hoạt động học sinh tham gia sử dụng tủ sách lưu động, nhắc nhở các bạn khi các bạn thực hiện chưa đúng quy định và báo cáo cho cán bộ quản lí thư viện kịp thời để thư viện nhà trường có hình thức nhắc nhở và xử lí kịp thời những em học sinh thực hiện nội quy cua Thư viện chưa tốt. Mặt khác, Thư viện cần có hình thức tuyên dương, khích lệ kịp thời những em học sinh có ý thức tốt trong các buổi chào cờ đầu tuần (ít nhất một tháng một lần).  

4. Quản lí CSVC, bổ sung TBDH  là một nội dung lớn trong những nội dung quản lí thư viện ở trường. Nội dung này bao gồm: quản lí, sử dụng và bảo quản. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu của sáng kiến, xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương, của nhà trường chủ yếu đi sâu vào phân tích, lí giải thực trạng về công tác quản lí thư viện, TBDH tại trường. Từ đó đề ra một số biện pháp thích hợp để có thể áp dụng vào quản lí trong trường, từng bước đưa thư viện vào quy củ và nề nếp hơn; TBDH được bảo quản tốt, ngăn nắp, khoa học, để thuận lợi trong việc sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Cụ thể tập trung vào các giải pháp chính như sau:

Thứ nhất: Cần phải nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác quản lí thư viện, TBDH ở trường Tiểu học.

Thứ hai: Tạo điều kiện cho cán bộ thư viện được bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kĩ năng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên,  nhân viên phụ trách thư viện, TBDH.

Thứ ba: Tổ chức quản lí thư viện, TBDH hiệu quả, khoa học, quy củ, nề nếp, có kế hoạch.

Thứ tư: Cần quan tâm cải tạo cơ sở vật chất phòng thư viện, bổ sung sách báo, truyện đọc các loại.

 5. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp.

a) Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

Như tôi đã trình bày ở trên, cán bộ làm công tác thư viện, TBDH nhà trường phải kiêm nhiệm nên việc thực hiện công việc của mình còn nhiều hạn chế. Một thói quen đã trở thành cố hữu, người quản lí, nhiều giáo viên, nhân viên đã xem nhẹ vai trò của thư viện, xem thường tác dụng của TBDH trong công việc dạy và học. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách thư viện, TBDH là một một vấn đề cấp thiết. Cần làm cho họ ý thức được sự cần thiết và có nhu cầu sử dụng thường xuyên các thiết bị này. Phát huy hiệu quả sử dụng chúng trong các giờ học là điều cần thiết. Ý thức được vai trò của sách báo trong thư viện sẽ góp phần bồi dưỡng cho họ về kiến thức chuyên môn, kĩ năng sư phạm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.

          Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường cần phải thực hiện được những công việc sau:

          - Thường xuyên triển khai các văn bản pháp luật, các quyết định, chỉ thị, hướng dẫn... của các cấp liên quan đến vấn đề cơ sở vật chất, thư viện, TBDH để cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, nhận thức đầy đủ, đúng đắn, kịp thời.

          - Kịp thời giới thiệu được các loại sách báo có trong thư viện, các danh mục, các TBDH mà trường hiện có hoặc mới được cung cấp.

          - Tập huấn các phương pháp dạy học cải tiến có hiệu quả, trong đó phải sử dụng TBDH.

          - Biểu diễn các tính năng đưa lại hiệu quả dạy học đối với các TBDH đang có.

          - Trong kế hoạch năm học, nhà trường phải đưa ra những qui định về sử dụng, bảo quản sách báo thư viện; kế hoạch sử dụng, bảo quản TBDH. Đây là một việc làm rất cần thiết cho công tác quản lí, vừa bắt buộc, vừa khích lệ giáo viên phải sử dụng TBDH trong các giờ lên lớp.

          -  Đầu năm học cho các tổ chuyên môn họp lại, kiểm tra và tổng hợp những tiết trong chương trình môn học cần sử dụng TBDH để từ đó cán bộ phụ trách thiết bị dựa vào đó để chuẩn bị thì hiệu quả sử dụng sẽ cao hơn. Đây cũng là cơ sở để Ban giám hiệu nhà trường giám sát tốt hơn việc giáo viên có sử dụng TBDH trong tiết dạy hay không.

          - Tổ chức hội thảo thường xuyên công tác đổi mới phương pháp dạy học, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau về cách khai thác sách báo trong thư viện, việc sử dụng TBDH có hiệu quả trong công tác dạy và học.

          - Tổ chức các đợt tham quan học hỏi về lĩnh vực này tại các đơn vị có kinh nghiệm, có thành tích trong huyện, tỉnh, ngoại tỉnh.

b) Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kĩ năng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên,  nhân viên phụ trách thư viện, TBDH.

Đối với cán bộ quản lí

          - Nắm vững cơ sở pháp lí, cơ sở khoa học để chỉ đạo công tác thư viện, TBDH.

          - Lập ra kế hoạch, biện pháp quản lí thư viện, TBDH khoa học và có hiệu quả.

         - Lập hồ sơ, sổ sách theo dõi thư viên, TBDH trên các mặt: xây dựng, bảo quản, sử dụng.

          - Chỉ đạo, tổ chức thực hiện những kế hoach đã đề ra theo tuần, tháng, quí, kì, năm.

         - Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của nhân viên thư viện, TBDH, của giáo viên để kịp thời uốn nắn, sửa chữa.

         - Đánh giá việc triển khai, thực hiện kế hoạch. Rút ra kinh nghiệm để quản lý tốt hơn các năm học kế tiếp.

Đối với nhân viên phụ trách thư viện.

Nhân viên thư viện vừa là người quản lý trực tiếp thư viện, vừa là người phụ tá giúp việc cho giáo viên thực hiện tốt bài giảng với việc sử dụng, khai thác tốt thư viện. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu dạy và học hiện nay, điều cấp thiết là phải đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ cho nhân viên, giáo viên phụ trách thư viện.

c) Tổ chức quản lí thư viện, hiệu quả, khoa học, quy củ, nề nếp, có kế hoạch.

 Quản lí thư viện

- Xây dựng, củng cố thư viện: Phải làm được những việc sau:

          + Từ đầu năm học, nhà trường phải có kế hoach mua sắm các loại tủ, bàn ghế thư viện, kệ đựng sách báo…

          + Huy động những nguồn vốn khác nhau: ngân sách  nhà nước, ngân sách từ công tác xã hội hoá giáo dục, từ những nguồn thu hợp pháp trong trường để xây dựng thư viện.

          + Phát động cho giáo viên, phụ huynh học sinh trong nhà trường... ủng hộ sách, báo, truyện cho thư viện nhà trường.

- Bảo quản và sử dụng:

          + Thư viện  phải đảm bảo an toàn, mưa, bão không ướt.

          + Hệ thông điện phải đủ ánh sáng, đảm bảo cho việc đọc sách báo…

          + Khoảng cách các tủ, giá sách, bàn ghế phải hợp lí, khoa học đảm bảo cho việc đi lại, tìm sách thuận lợi…

          + Xây dựng nội qui thư viện.

          + Rà soát, kiểm kê tất cả các loại sách báo có trong thư viện. Xử lý kỹ thuật như đăng ký, đóng dấu, phân loại sách, mô tả, sắp xếp sách... Loại bỏ những sách báo cũ không còn giá trị. Phân loại sách báo. Có thể phân loại thành sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo… Từ đó có thể phân loại theo bộ môn, theo khối lớp. Báo có thể phân loại thành: Báo Nhân dân, Tuổi trẻ, Thanh niên, nhi đồng ...và được sắp xếp theo từng loại để người đọc dễ tìm.

          + Xây dựng thư mục sách của thư viện.

          + Xây dựng các loại sổ sách theo dõi của thư viện: Sổ tổng hợp các loại sách báo có trong thư viện, sổ theo dõi giáo viên, học sinh  mượn sách, các loại sổ cần thiết khác.

+ Lập bảng giới thiệu sách, báo mới .

          Những công việc trên, người cán bộ quản lí lên kế hoạch, chỉ đạo nhân viên thư viện phải thực hiện. Hàng tuần, hàng tháng người quản lí phải kiểm tra các loại sổ mà thư viện có, nhân viên phải báo cáo việc quản lí thư viện cho cán bộ quản lí. Nếu như nhân viên thực hiện chưa tốt thì cán bộ quản lí phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở. Nếu người đọc, người mượn làm rách hoặc mất sách... thì nhân viên thư viện căn cứ vào nội qui thư viện mà xử phạt thích đáng.

 Quản lí TBDH

* Sắp xếp, phân loại TBDH.

          Từ đầu năm học, nhà trường có kế hoạch để nhân viên TBDH phân loại TBDH: Thiết bị dạy học của từng bộ môn, thiết bị dùng chung, bàn ghế thí nghiệm..., sau đó sắp xếp khoa hoc, ngăn nắp. Việc sắp xếp phân loại này giúp nhân viên thiết bị dễ quản lí, giáo viên sử dụng TBDH trong giờ dạy của mình cũng dễ tìm, mỗi phòng thực hành sẽ do một giáo viên bộ môn đó quản lí.

* Lên kế hoạch sử dụng TBDH theo khung phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo do tổ chuyên môn xây dựng, các tổ chuyên môn thảo luận và lên kế hoạch sử dụng TBDH của bộ môn mình dạy cho từng tiết, từng bài, từng chương cụ thể. Trong kế hoạch này tổ chuyên môn phải nêu được:

+ Sẽ sử dụng thiết bị gì cho tiết nào, bài nào, chương nào.

+ Thiết bị dạy học đó sẽ khai thác ở đâu? (Thiết bị hiện có của trường hay tự làm).

+ Những kiến nghị, đề xuất với trường.

Dựa vào kế hoạch của từng tổ chuyên môn nhà trường sẽ có kế hoạch chung về việc sử dụng TBDH cho toàn trường.

          * Tổ chức chỉ đạo thực hiện

+ Lập sổ theo dõi

Để quản lí TBDH hiệu quả, việc cần thiết đầu tiên là phải lập sổ theo dõi.

          Dựa vào sổ theo dõi trên, người cán bộ quản lí dễ dàng biết được hiện tại trường có bao nhiêu TBDH của từng bộ môn, từng khối lớp.

          Căn cứ vào kế hoạch sử dụng TBDH được xây dựng, dựa vào sổ theo dõi mượn TBDH của nhân viên TBDH đối với từng giáo viên, người quản lí biết được tiết nào, bài nào, thuộc bộ môn nào, giáo viên có sử dụng TBDH; tiết nào giáo viên không sử dụng. Người quản lí dễ dàng thống kê được tổng số lượt mượn TBDH của mỗi  giáo viên trong tháng, học kì. Theo cách này, có thể thống kê tổng lượt mượn, sử dụng TBDH của toàn trường trong học kì, năm học.

* Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm:

+ Trong quá trình tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc sử dụng TBDH trong giảng dạy, người quản lí thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhân viên TBDH thực hiện đúng những qui trình, thủ tục nêu trên.

+ Thường xuyên nhắc nhở, động viên những giáo viên chưa hoặc sử dụng chưa đều TBDH vào trong giờ dạy. Khuyến khích, tuyên dương những giáo viên sử dụng tốt TBDH.

+ Tổng kết kết quả sử dụng TBDH theo tháng, theo kì, từ đó có kế hoạch khen thưởng, kỉ luật kịp thời, đúng mức đối với từng giáo viên.

Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp.

Để thực hiện tốt các vấn đề đã được đề cập trong nội dung sáng kiến kinh nghiệm. Với cương vị là người quản lí, bản thân tôi luôn xác định cho mình những điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp sau đây:

* Về cơ sở vật chất:

Phòng Thư viện - TBDH phải đủ rộng, đảm bảo đủ ánh sáng, các trang thiết bị và sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo đầy đủ để phục vụ cho việc giảng dạy.

* Đối với cán bộ làm công tác Thư viện - TBDH: Cần xác định được tầm quan trọng của cán bộ làm công tác Thư viện - TBDH trong nhà trường để có kế hoạch cụ thể, xây dựng được một thư viện xuất sắc.

* Đối với cán bộ quản lí:

          - Nắm vững cơ sở pháp lí, cơ sở khoa học để chỉ đạo công tác thư viện, TBDH.

          - Lập ra kế hoạch, biện pháp quản lí thư viện, TBDH khoa học và có hiệu quả.

            - Chỉ đạo, tổ chức thực hiện những kế hoach đã đề ra theo tuần, tháng, quí, kì, năm.

         - Lập hồ sơ, sổ sách theo dõi thư viên, TBDH trên các mặt: xây dựng, bảo quản, sử dụng.

         - Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của nhân viên thư viện, TBDH, của giáo viên để kịp thời uốn nắn, sửa chữa.

  

Chương IV

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI

           Mô hình Thư viện trường học thân thiện với nội dung Thư viện ngoài trời “Tủ sách lưu động” có thể áp dụng cho tất cả các trường học phổ thông. Nhất là với các trường có học sinh ở bán trú với số lượng lớn thì mô hình thư viện nêu trên càng trở nên cần thiết.

 

Chương V

HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN

           Sau khi mô hình giải pháp cải tạo thư viện, tuyên truyên và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, thư viện trường học thân thiện ngoài trời, thư viện lớp hoc được đưa vào hoạt động vẫn được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ,giáo viên, nhân viên, đặc biệt là các em học sinh trong toàn trường. Từ đó thấy được tính tích cực của học sinh khi tham gia các phong trào mang tính tập thể mà nhà trường tổ chức và phát động. Số lượng học sinh, giáo viên mượn sách về nhà đông hơn, 100% học sinh từ khối 1 đến khối 5 tham gia đọc sách thư viện ngoài trời, thư viện lớp học…các em biết giữ gìn sách cẩn thận.

           Phong trào học tập, nghiên cứu tài liệu của các em học sinh từ khối 1  đến khối 5 phát triển rõ rệt: 100 % hoc sinh tham gia đọc sách tại Thư viện than thiện, thư viện ngoài trời vào đầu giờ học, giờ ra chơi, các tiết đọc thư viện Room To Read. Trung bình mỗi ngày có khoảng trên 200 lượt học sinh, giáo viên tham  gia đọc sách tại thư viện ngoài trời.

          Số lượng tài liệu của thư viện nhà trường tăng lên đáng kể chủ yếu từ nhiều nguồn khác nhau đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu đọc sách ngày càng cao của giáo viên và học sinh trong trường, góp phần trong công tác giữ gìn và phát huy văn hóa đọc.

          Tăng tính đoàn kết, thân thiện  giữa học sinh với học sinh, học sinh và giáo viên. Đặc biệt đã tạo sự hòa đồng, giảm bớt tự ty, tăng thêm sự  tự tin vào bản thân cho các em học sinh thuộc hộ nghèo. Các em cảm thấy mình tự do, bình đẳng trong việc học, đọc, nghiên cứu tài liệu củng cố và nâng cao kiến thức cho bản thân.

          Đối với các em học sinh thư viện ngoài  trời, tủ sách lớp học luôn là người bạn thân thiết trong khoảng thời gian các em ở trường.

           Tủ sách lớp học là nơi để các em học sinh giải tỏa tâm lí, giảm bớt áp lực về học tập sau mỗi tiết học căng thẳng trên lớp. Là nơi các em cảm nhận được sự thoải mái, thân thiện của môi trường giáo dục thời hiện đại.

           Qua việc lựa chọn và luân chuyển các loại tài liệu phù hợp với lứa tuổi học sinh trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại tủ sách lưu động, đã cơ bản cải thiện và tăng thêm hiểu biết cho phần lớn học sinh trong trường. Đặc biệt với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về mọi lĩnh vực: khoa học, y tế, sức khỏe, học tập và đời sống thường ngày.

PHẦN III

KẾT LUẬN

I. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

          Trên thực tế để tổ chức hoạt động của mô hình Thư viện ngoài trời có hiệu quả thì người quản lí Thư viện phải thật sự tâm huyết và xác định được phương châm: Sẵn sàng phục vụ bạn đọc trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

          Đội cộng tác viên thư viện phải được chọn ở tất cả các khối lớp. Mỗi lớp từ một đến hai em học sinh nhanh nhẹn, trung thực và nhiệt tình trong công tác được giao.

          Kế hoạch hoạt động tự quản của đội cộng tác viên Thư viện được lập thật cụ thể cho từng cộng tác viên trong từng ngày, từng tuần và không ảnh hưởng tới lịch học của các em.

           Tất cả tài liệu trước khi chuyển vào tủ sách lưu động đều phải được sử lí kĩ thuật thư viện: Có số đăng kí, sách được phân loại theo mã màu.

          Cán bộ thư viện phải thường xuyên nắm được số lượng của tài liệu trước và sau khi luân chuyển định kì, để từ đó có hình thức giáo dục học sinh phù hợp thì hoạt động của tủ sách lưu động mới duy trì có hiệu quả lâu dài.

          Để hoạt động lâu dài, có hiệu quả thì cán bộ Thư viện phải thường xuyên kết hợp chặt chẽ  với tổng phụ trách Đội và các giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc nhắc nhở,  tuyên dương các em học sinh khi tham gia đọc sách tại tủ sách một cách  kịp thời.

          Cần phát huy tốt tính tự giác và phong trào tự quản của học sinh bằng hình thức lấy ý kiến phê bình của từng học sinh khi có vấn đề xảy ra.

IIÝ NGHĨA CỦA SÁNG KIẾN

          Là sự tổng hợp một số kinh nghiệm của bản thân trong quá trình thực tế xây dựng và tổ chức hoạt động mô hình Thư viện trường học thân thiện với nội dung thư viện ngoài trời “tủ sách lưu động” nhằm giới thiệu tới các đồng nghiệp với mục đích trao đổi kinh nghiệm để xây dựng mô hình thư viện đạt hiệu quả ngày một tốt hơn.

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

          Thư viện trường học thân thiện với nội dung Thư viện ngoài trời một hình thức hoạt động không còn mới, tuy nhiên rất cần có sự quan tâm thường xuyên của Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Giáo dục cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh trong vấn đề đầu tư về cơ sở vật chất, nguồn tài liệu.  Chính vì vậy, Thư viện nhà trường rất mong các cấp quản lí quan tâm hơn nữa trong vấn đề cung cấp nguồn tài liệu trong những năm tiếp theo để các hoạt động của Thư viện ngày càng phát huy được hiệu quả.

          Trước những yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực trong công cuộc đổi mới đất nước giai đoạn hiện nay. Việc nâng cao chất lượng dạy học là một trong những yêu cầu trọng tâm của chiến lược phát triển giáo dục. Một trong những yếu tố quyết định chất lượng giáo dục đó chính là đội ngũ giáo viên. Để đáp ứng yêu cầu đó, giáo viên phải không ngừng học hỏi, sáng tạo, đem hết khả năng và niềm đam mê, lòng nhiệt tình cho công tác thì mới mong đạt được hiệu quả như mong muốn. Với tinh thần đó, việc thường xuyên đọc sách tìm tòi, mở rộng hiểu biết, ứng dụng phương pháp dạy học mới vào dạy học ở Tiểu học nhằm mục đích nâng cao năng lực, sở trường, óc tìm tòi, sáng tạo vừa nhằm bồi dưỡng tư duy lôgic cho học sinh. Đó chính là động lực thúc đẩy tôi hoàn thành sáng kiến nghiên cứu này.

Qua thực tiễn làm công tác quản lý nhà trường, nhận thức được tầm quan trọng của công tác thư viện, bản thân tôi đã có những giải pháp để chỉ đạo, quản lý thư viện của nhà trường đạt được hiệu quả cao, đó là:

Thứ nhất: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Thứ hai: Bồi dưỡng nâng cao trình độ, kĩ năng, nghiệp vụ cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên phụ trách  thư viện.

Thứ ba: Tổ chức quản lí thư viện, TBDH hiệu quả, khoa học, quy củ, nề nếp, có kế hoạch khoa học cụ thể.

Thứ tư: Hàng năm tiết kiệm được nguồn chi thường xuyên của nhà trường để mua sắm thêm trang thiết bị, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, tạp chí...để đầu tư cho thư viện.

          Tôi nghĩ, những biện pháp trên không phải là khó, không phải là lạ so với những gì chúng ta đã và đang làm. Nhưng để có được hiệu quả như mong muốn thì bản thân mỗi cán bộ quản lí cũng cần rèn cho bản thân thói quen ham đọc sách. Tôi tin rằng, chuyên đề này hẳn cũng sẽ là những cẩm nang hữu ích, mang lại hiệu quả nhất định cho tất cả những người thầy, người cô tâm huyết trong quãng đường công tác của mình. Tôi rất mong được sự đóng góp và bổ sung ý kiến của các cấp lãnh đạo và bạn bè đồng nghiệp gần xa để chuyên đề của tôi được thành công hơn.

          Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi trong quá trình duy trì thư viện bền vững trong nhà trường. Rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của đồng nghiệp để sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn.

          Tôi xin cam đoan sáng kiến nay do tôi tự nghiên cứu không có sự sao chép từ bất kỳ nguồn tài liệu nào. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

  Tôi xin chân thành cảm ơn!

--- xem thêm ---


-----------------

Nếu có nhu cầu chia sẻ, tìm tài liệu về hoạt động của Thư viện trường học, hoặc tìm kiếm thông tin tuyển sinh, tuyển dụng, thi viên chức, thi biên chế bạn có thể truy cập nhóm Facebook Hội THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC (Click vào đây để vào nhóm) nhé! Hội THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC chỉ chia sẻ các hoạt động nghiệp vụ về Thư viện Trường học, tuyệt đối không có bán hàng, bạn yên tâm nhé!
Chúc bạn thành công với nghề Thư viện!!!.

LUẬT VẠN THÔNG

Sáng kiến kinh nghiệm - Thư viện Trường học Sáng kiến kinh nghiệm - Thư viện Trường học
910 1

Bài viết Sáng kiến kinh nghiệm - Thư viện Trường học

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »