Hộ kinh doanh có được sử dụng hóa đơn điện tử?

11:11 AM

      


VANTHONGLAW - Hộ kinh doanh là chủ thể kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Vì là chủ thể kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nên hộ kinh doanh luôn có nhu cầu lập hóa đơn để kê khai thuế và cung cấp hóa đơn cho khách hàng. Hiện nay, thay vì sử dụng hóa đơn giấy, hộ kinh doanh có thể lập và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật để tiết kiệm chi phí hơn sơ với sử dụng hóa đơn giấy như trước.

Bài liên quan:


 1. Hóa đơn điện tử là gì?


Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Luật Quản lý thuế thì hóa đơn điện tử được định nghĩa như sau:

“Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.”

Từ định nghĩa trên có thể hiểu, về bản chất, hóa đơn điện tử vẫn giữ nguyên ý nghĩa và giá trị pháp lý như hóa đơn giấy được lập, sử dụng, lưu hành từ trước đến nay nhưng thay vì được lập dưới dạng giấy thì hóa đơn điện tử thể hiện ở dạng dữ liệu và được đọc, lưu trữ thông qua các phương tiện điện tử. 


Hóa đơn điện tử chia làm 02 loại gồm:

 • Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

 • Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Theo đó, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là loại hóa đơn được ưu tiên áp dụng đối với những đối tượng được sử dụng hóa đơn điện tử và không bị giới hạn ngành nghề kinh doanh trong khi hóa đơn không có mã của cơ quan thuế chỉ được sử dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh những ngành nghề cụ thể và phải đáp ứng được những yêu cầu về hệ thống phần mềm kế toán, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm lập hóa đơn điện tử,...


 1. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử:


Căn cứ theo quy định tại Điều 91 Luật Quản lý thuế 2019, có thể thấy, những đối tượng được sử dụng hóa đơn điện tử gồm:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế buôn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

 • Hộ kinh doanh 

 • Cá nhân kinh doanh.

Từ căn cứ nêu trên có thể thấy, hộ kinh doanh được pháp luật cho phép sử dụng hóa đơn điện tử nhưng chỉ được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không thuộc đối tượng được cho phép sử dụng hóa đơn không có mã của cơ quan thuế. 


Theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định cụ thể trường hợp hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử gồm có:

“a) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử. Trong đó, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai gồm:

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh;

c) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.”

Trong đó:


Hộ cá nhân đóng thuế theo phương pháp kê khai được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư nêu trên gồm:


 • Hộ kinh doanh mô lớn - là hộ kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ trở lên, cụ thể như sau: hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên; hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên.

 • Hộ kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai. 


Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (gọi là hộ khoán) là hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ trường hợp hộ kinh doanh thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai theo khoản 8 Điều 3 Thông tư 40/2021/TT-BTC. 


Hộ kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh là trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh, khi khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn lẻ thì hộ khoán khai thuế theo từng lần phát sinh căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 13 Thông tư 40/2021/TT-BTC.


Qua quy định nêu trên và theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC thì từ ngày 01/07/2022, các cơ sở kinh doanh nói chung và hộ kinh doanh bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử nên hộ kinh doanh buộc phải chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử thay vì sử dụng hóa đơn giấy như trước kia. Tuy nhiên, đối với hộ kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan Thuế trong thời gian tối đa 12 tháng khi:

 • Không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử.
 • Không có hạ tầng công nghệ thông tin.
 • Không có hệ thống phần mềm kế toán.
 • Không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế.
 • Trong thời gian đó, cơ quan thuế sẽ có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử.

Ánh Tuyết
---
Khách hàng có nhu cầu "Tư vấn pháp lý doanh nghiệp; làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế gồm nhà đất, sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng; hợp thức hóa nhà đất; đăng ký thành lập doanh nghiệp...", vui lòng liên hệ:


Địa chỉ: 284 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM
SĐT: (028) 3620 7824 - (028) 3636 0124 - 091 809 1001
Email: info@vanthonglaw.com - vanthonglaw@gmail.com
Tra cứu pháp luật miễn phí: http://www.luatvanthong.com
BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THÂN CHỦ
LUẬT VẠN THÔNG
Hộ kinh doanh có được sử dụng hóa đơn điện tử? Hộ kinh doanh có được sử dụng hóa đơn điện tử?
910 1

Bài viết Hộ kinh doanh có được sử dụng hóa đơn điện tử?

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »