QUY ĐỊNH VỀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

12:23 PM
QUY ĐỊNH VỀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN.
Công ty luật, luật sư uy tín, sách luật, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay, thư viện trường học, ly hôn, phần mềm quản lý công ty luật, bình luận án lệ, COVID-19, luận văn, luận án

VANTHONGLAW - Để phục vụ cho việc biên soạn Luật Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành nghiên cứu, và dịch một số văn bản Luật Thư viện của các nước làm luận cứ tham khảo để xây dựng Luật. Qua quá trình nghiên cứu kinh nghiệm lập pháp của các nước trên thế giới, có thể thấy được: bất kỳ quốc gia, thể chế chính trị nào cũng đều quan tâm đến hoạt động thư viện và có những quy định gắn hoạt động thư viện với việc nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập và phát triển văn hóa đọc. Video clip chủ đề "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam"

II. QUY ĐỊNH VỀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

Hầu hết các Luật Thư viện của nước ngoài đều khẳng định vai trò của thư viện đối với xã hội và đưa vào thành một điều khoản trong luật. 

Tại Điều 1 Luật Thư viện công cộng của Trung Quốc xác định: 

Việc ban hành Luật nhằm thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp thư viện, phát huy đầy đủ các chức năng của thư viện công cộng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hưởng thụ văn hóa cơ bản của công dân, nâng cao trình độ văn minh xã hội và nâng cao tố chất khoa học và văn hóa cho công dân, truyền bá văn minh của nhân loại, gìn giữ sự tự tôn trong văn hóa truyền thống của dân tộc. 

Đồng thời xác định vai trò của thư viện là cơ sở văn hóa công cộng mở cửa cho công chúng miễn phí, có chức năng thu thập, tổ chức và bảo tồn thông tin tài liệu, cung cấp thông tin theo yêu cầu và các dịch vụ liên quan để phát triển văn hóa, giáo dục trong xã hội (Điều 2). 

Tại Luật Thư viện của Đài Loan cũng đã xác định việc ban hành Luật nhằm kiện toàn và hoàn thiện các dịch vụ cung cấp thông tin trong thư viện nhằm phát triển văn hóa giáo dục, hỗ trợ việc nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của công dân (Điều 1). 

Điều 1 Luật Thư viện của Hàn Quốc đã đề cập vai trò của thư viện đó là góp phần vào sự phát triển xã hội và văn hóa của quốc gia, như cung cấp và lưu thông tài liệu cho toàn xã hội một cách hiệu quả, thu hẹp khoảng cách trong việc tiếp cận và sử dụng thông tin, đẩy mạnh giáo dục suốt đời, v.v.. bằng cách tạo điều kiên thuận lợi cho thư viện phát triển đồng thời, cải thiện dịch vụ thư viện thông qua các quy định về vấn đề cần thiết cho xã hội và vai trò của thư viện trong việc đảm bảo quyền công dân và quyền tiếp cận thông tin.

Điều 1 Luật Thư viện Đan Mạch đã xác định: Mục tiêu của các thư viện công cộng là thúc đẩy hoạt động thông tin, giáo dục và văn hóa bằng việc phổ biến sách báo, ấn phẩm định kỳ, sách nói và các loại tài liệu phù hợp khác như các nguồn thông tin  điện tử và băng nhạc; bao gồm cả internet và tài liệu đa phương tiện.

(2) Các thư viện công cộng phải cố gắng phổ biến các loại video có giá trị 
(3) Các thư viện công cộng cần thúc đẩy thông tin Chính phủ, thông tin đa phương và thông tin về xã hội nói chung

Điều 2 của Luật Thư viện Phần Lan cũng rất coi trọng vai trò của thư viện công cộng với quy định: Mục tiêu của các dịch vụ thông tin thư viện được cung cấp bởi các thư viện công cộng là để thúc đẩy cơ hội bình đẳng giữa các công dân với mục tiêu trau dồi đạo đức cá nhân, theo đuổi văn học và văn hóa, phát triển liên tục kiến thức, kỹ năng cá nhân và kỹ năng công dân, phát triển liên tục kiến thức, kỹ năng cá nhân và kỹ năng công dân, cho việc quốc tế hóa, và cho việc học tập suốt đời.

Các hoạt động thư viện cũng nhằm thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ mạng ảo và mạng tương tác và thúc đẩy nội dung giáo dục, văn hóa.

Các bộ luật đều chỉ ra nhiệm vụ chung của các thư viện, chẳng hạn như: Điều 7 của Luật Thư viện công cộng Anh đã quy định:

(1) Nhiệm vụ của mỗi cơ quan thư viện là cung cấp dịch vụ thư viện toàn diện và hiệu quả cho mọi người sử dụng, và với mục đích đó, thư viện tuyển dụng cán bộ để cung cấp và duy trì các tòa nhà, thiết bị, và sách báo và các tài liệu khác, như là điều kiện tiên quyết: Cơ quan thư viện thì có quyền cho mượn sách và các tài liệu khác cho bất kỳ cá nhân. Nó là nhiệm vụ đối với họ để làm cho các phương tiện có sẵn cho các cá nhân mà vì người dân cư trú hoặc nơi làm việc trong khu vực thư viện phục vụ hoặc người đó đang theo học trong khu vực đó.

(2) Để thực hiện nhiệm vụ của mình theo các khoản trên, cơ quan thư viện cần xem xét các mong muốn 

(a) Bảo mật, bằng việc giữ các kho sách phù hợp, bằng việc sắp xếp với các cơ quan thư viện khác, và bằng bất kỳ phương tiện thích hợp khác, cho mượn tài liệu, sách tham khảo, sách và tài liệu in khác, tranh ảnh, đĩa hát, phim và các tài liệu khác, đủ về số lượng, phạm vi và chất lượng để đáp ứng các yêu cầu chung và yêu cầu riêng cho cả hai, người lớn và trẻ em; 

(b) Khuyến khích cả người lớn và trẻ em sử dụng đầy đủ các dịch vụ thư viện, và tư vấn về việc sử dụng tài liệu, sẵn sàng cung cấp thông tin thư mục cũng như các thông tin khác nếu các cá nhân có yêu cầu sử dụng.

(c) Bảo mật, liên quan đến bất kỳ vần đề về chức năng của cơ quan thư viện và bất cứ cơ quan nào khác có chức năng hành sử trong khu vực thư viện, có sự hợp tác đầy đủ giữa các cá nhân tham gia thực hiện những chức năng này. 

BÀI THEO CHỦ ĐỀ
II. QUY ĐỊNH VỀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

--------

Những bài viết liên quan đến hoạt động, nghiệp vụ THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC:
 1. Mẫu Báo cáo Hoạt động thư viện trường học theo Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ GD&ĐT.
 2. Kế hoạch Bổ sung sách của Thư viện trường học
 3. Kế hoạch hoạt động năm học, đọc sách hằng năm Thư viện Trường học
 4. Kế hoạch và Hướng dẫn xây dựng mô hình thư viện trường học thân thiện
 5. Kế hoạch và Báo cáo kết quả xây dựng Thư viện trường học đạt chuẩn, tiên tiến, xuất sắc
 6. Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam 21/4 - Lần thứ 8 - Năm 2021
 7. Chế độ làm việc và lương của nhân viên trường học
 8. Kế hoạch xây dựng "Thư viện góc lớp", "Thư viện lớp học".
 9. Kế hoạch hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời" dành cho Thư viện Trường học.
 10. Kế hoạch xây dựng "Thư viện xanh" trong thư viện trường học.
 11. Kế hoạch hoạt động thư viện trường học - Tham khảo.
 12. Kế hoạch xây dựng - Báo cáo hoàn thành "Thư viện đạt chuẩn tiên tiến, xuất sắc" 2021 - 2022.
 13. Biện pháp tổ chức một số hoạt động thư viện trường học ở Trường THCS Lý Tự Trọng thành phố Tam Kỳ.
 14. Các loại sổ sách trong hoạt động Thư viện trường học.
 15. TOP #10 Phần mềm quản lý thư viện trường học.
 16. Hiến chương Thư viện trường học Nhật Bản.
 17. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thư viện mã nguồn mở OpenBiblio [PDF]
 18. Nhân viên trường học, nhân viên thư viện được xếp lương như thế nào?
 19. Giáo trình Bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trong các trường phổ thông [PDF]
 20. Sách dành cho nhân viên Thư viện trường học "Cẩm Nang Công Tác Thư Viện Trường Học Trong Thời Kỳ Hiện Đại"
 21. Mua bán, in ấn sách giả xử phạt như thế nào?
 22. Công văn về đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường PT, MN
 23. Cẩm nang thiết lập Thư viện Trường học
 24. Cẩm nang IFLA - Hướng dẫn Thư viện Trường học
 25. Luật Thư viện 2019 - Thành lập, quy chế, liên thông và thư viện số
 26. Thư viện trường học cần được xây dựng và hoạt động theo nhu cầu của học sinh.
 27. 05 Điểm mới về Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn thư viện mầm non, trường phổ thông năm 2021.
 28. Nhân viên thư viện trường học làm việc tại Tổ chuyên môn kể từ năm 2007.
 29. Phụ cấp độc hại đối với nhân viên thư viện trường học.
 30. Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.
 31. Phần mềm quản lý thư viện trường học Quảng Ích
 32. Room to Read - Thư viện trường học Việt Nam không đơn độc.
 33. Hướng dẫn tính lương thư viện viên - nhân viên thư viện trường học từ tháng 8 năm 2022.
 34. 10 bản Báo cáo Kết quả hoạt động "Tuần lễ học tập suốt đời" tại thư viện trường học.
 35. Hình ảnh hoạt động "Ngày Sách Việt Nam 21/4 năm 2022" tại các thư viện trường học và công cộng trên cả nước.
 36. Báo cáo tổng kết hoạt động thư viện trường học cuối năm.
 37. Cần hiểu đúng về việc "Từ ngày 15/8/2022, mức lương khởi điểm của thư viện viên hạng III có bằng tiến sĩ là 4.470.000 đồng."
 38. 10 Bài tham luận Về hoạt động thư viện trường học.
 39. Giáo trình tổ chức hoạt động Thư viện thiếu nhi và Thư viện trường phổ thông [PDF]
-----------------

Nếu có nhu cầu chia sẻ, tìm tài liệu về hoạt động của Thư viện trường học, hoặc tìm kiếm thông tin tuyển sinh, tuyển dụng, thi viên chức, thi biên chế bạn có thể truy cập nhóm Facebook Hội THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC (Click vào đây để vào nhóm) nhé! Hội THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC chỉ chia sẻ các hoạt động nghiệp vụ về Thư viện Trường học, tuyệt đối không có bán hàng, bạn yên tâm nhé!
Chúc bạn thành công với nghề Thư viện!!!.

LUẬT VẠN THÔNG

QUY ĐỊNH VỀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN QUY ĐỊNH VỀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
910 1

Bài viết QUY ĐỊNH VỀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »